Schéma pojistek

Ford / Audi / Volvo

Código de falha (DTC)

Chyba P0300 – jak ji opravit?

Chyba P0300 – jak ji opravit?

Definice kódu P0300

Zjištěno náhodné/vícenásobné vypnutí válce

Co znamená kód P0300?

Většina vozidel má 4-6 válců. Každý válec zapaluje zapalovací svíčku plynule a nepřetržitě jednu po druhé. Zapalovací svíčka zažehne jiskru pomocí hořlavé směsi paliva a vzduchu a zapálí palivo. Palivo pak uvolňuje energii, která pohání klikový hřídel, jenž se musí při jízdě plynule otáčet.

Pokud dojde k chybnému zážehu ve více než jednom válci, dojde ke zvýšení nebo snížení otáček klikového hřídele za minutu (RPM). Pokud je toto zvýšení a/nebo snížení větší než 2 %, řídicí modul hnacího ústrojí zaznamená chybový kód P0300.

Pokud se procento zvýšení nebo snížení otáček pohybuje mezi 2 a 10 procenty, rozsvítí se kontrolka Check Engine. Pokud je procento nárůstu nebo poklesu otáček větší než 10 %, rozsvítí se kontrolka Check Engine Light a zhasne, čímž řidiče upozorní na vážnější problém s nesprávným zapalováním. Poruchový kód P0300 označuje chybný zážeh na náhodném nebo více válcích.

Co způsobuje kód P0300?

 • Vadné nebo opotřebované zapalovací svíčky
 • Poškozené nebo roztřepené dráty zapalovacích svíček a/nebo cívky.
 • Poškozené nebo opotřebované víčko rozdělovače (pouze pokud se týká vozidla)
 • Poškozený nebo opotřebovaný knoflík rotoru (pouze pokud se týká vozidla)
 • Vadné vstřikovače paliva
 • Ucpané ventily nebo potrubí EGR
 • Nefungující časování zapalování
 • Netěsnosti vakua
 • Nízký tlak paliva
 • Netěsnící těsnění hlavy
 • Prasklé víčko rozdělovače
 • Vadný snímač vačkového hřídele
 • Vadný snímač klikového hřídele
 • Chybný snímač hmotnostního průtoku vzduchu
 • Vadný kyslíkový senzor
 • Vadný snímač polohy škrticí klapky
 • Vadný katalyzátor
 • Vadný PCM

Jaké jsou příznaky kódu P0300?

 • Zkontrolujte rozsvícenou nebo blikající kontrolku motoru.
 • Vůz může startovat déle nebo nemusí startovat vůbec.
 • Auto při zastavení zamrzá
 • Vůz běží při volnoběžných otáčkách nerovnoměrně
 • Vůz může při zrychlování váhat
 • Nedostatek energie při řízení
 • Zvýšená spotřeba paliva
PŘEČTĚTE SI  Chyba P0430 - jak ji opravit?

Jak mechanik diagnostikuje kód P0300?

 • Používá skener OBD-II k získání dat ze zmrazovacího rámečku a všech chybových kódů, které byly zaznamenány primárním řídicím modulem (PCM).
 • Provede zkušební jízdu vozidla, aby zjistil, zda se vrátí chybový kód P0300.
 • Prověřuje živá data a zjišťuje, které válce vykazují chybné údaje o zážehu.
 • Kontroluje kabely zapalovacích svíček nebo cívek, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.
 • Kontroluje zapalovací svíčky, zda nejsou nadměrně opotřebené, prasklé nebo zlomené.
 • Zkontroluje kabeláž cívek na svazku a konektoru, zda není prasklá nebo zkorodovaná.
 • Vyměňuje zapalovací svíčky, dráty zapalovacích svíček, cívky, vodiče cívek na svazku a konektor podle potřeby.
 • Pokud je chybový kód P0300 přítomen i po výměně zapalovacích svíček, drátů a/nebo cívek, zkontroluje, zda nejsou vadné vstřikovače paliva a systém vstřikování paliva.
 • Starší vozidla mají systém víčka rozdělovače a rotoru s knoflíkem. U těchto vozidel mechanik zkontroluje, zda víčko rozdělovače a rotor nejsou poškozené, prasklé nebo nadměrně opotřebované.
 • Pokud PCM zaznamenal další související poruchové kódy, musí mechanik tyto problémy diagnostikovat a případně opravit. Znovu vozidlo vyzkoušejte a zjistěte, zda se poruchový kód P0300 nevrátí.
 • Pokud se poruchový kód P0300 vrátí, zkontrolujte kompresní systém. Porucha kompresoru je u tohoto kódu vzácná, ale možná.
 • Pokud se poruchový kód P0300 stále objevuje, může se jednat o problém s PCM. To může vyžadovat výměnu nebo přeprogramování. To je také vzácné.

Nejčastější chyby při diagnostice kódu P0300

Častou chybou je vyloučení možnosti vadného válce, vstřikovače paliva nebo PCM. Často se také stává, že není dokončena diagnostika a oprava dalších souvisejících chybových kódů.

PŘEČTĚTE SI  Chyba P0157 - jak ji opravit?

Problém se zapalováním mohou způsobit další související chybové kódy, vadný válec, vadný vstřikovač (vstřikovače) a/nebo vadný PCM.

Jak závažný je kód P0300?

Poruchový kód P0300 je považován za závažný. Důvodem jsou problémy s řízením, které se objevují, když je tento chybový kód uložen v PCM. Vůz nemusí nastartovat a/nebo může způsobit nebezpečné podmínky při provozu vozidla. Z těchto důvodů vyžaduje poruchový kód P0300 okamžitou pozornost.

PŘEČTĚTE SI  Chyba P0135 - jak ji opravit?

Jaké opravy mohou opravit kód P0300?

 • Výměna vadných zapalovacích svíček
 • Výměna poškozených nebo roztřepených vodičů zapalovacích svíček a/nebo cívek
 • Oprava nebo výměna ucpaných ventilů a/nebo trubek EGR
 • Oprava vakuových netěsností
 • Oprava nebo výměna netěsných těsnění hlavy
 • Výměna vadného snímače vačkového hřídele
 • Výměna vadného snímače klikového hřídele Výměna vadného snímače klikového hřídele
 • Výměna vadného snímače hmotnostního průtoku vzduchu
 • Výměna vadného kyslíkového snímače
 • Výměna vadného snímače polohy škrticí klapky
 • Výměna vadných vstřikovačů paliva
 • Výměna vadného katalyzátoru
 • Diagnostika a oprava dalších souvisejících chybových kódů
 • Výměna víčka a rotoru rozdělovače, jakož i drátů, cívek a svíček (pouze pokud se vztahuje na vozidlo)
 • V případě potřeby oprava poškozených vnitřních součástí motoru.
 • Výměna motoru (v případě poškození válců).
 • Výměna vadného PCM

Další poznámky, které je třeba vzít v úvahu v souvislosti s kódem P0300

Nepředpokládejte, že za chybový kód P0300 mohou zapalovací svíčky a dráty. Tento chybový kód mohou způsobovat i další součásti systému, které by měly být před opravou diagnostikovány a zkontrolovány.

Kromě toho existují další související poruchové kódy, které mohou způsobit P0300. Pokud se po opravě vrátí chybový kód P0300, je třeba zkontrolovat a případně diagnostikovat tyto další chybové kódy. Vždy vyzkoušejte vozidlo, zda se po opravě nevrátí chybový kód P0300.

Zkontrolujte, zda jsou zapalovací svíčky správně a přesně namontovány. Pro správné seřízení zapalovacích svíček je třeba použít měřidlo mezery mezi svíčkami.

Pokud není mezera mezi zapalovacími svíčkami přesná, způsobí to nesprávný zážeh. Výrobce vozidla uvádí specifikace pro mezeru mezi zapalovacími svíčkami. Tyto údaje najdete na štítku pod kapotou vozidla nebo je získáte v místním obchodě s náhradními díly.

Share this post

About the author

Ahoj, vítejte na mém automobilovém blogu!

Napsat komentář