Schéma pojistek

Ford / Audi / Volvo

Volkswagen

Volkswagen Caddy (2010-2015) – Pojistková skříňka

Volkswagen Caddy (2010-2015) – Pojistková skříňka

Volkswagen Caddy – Schéma pojistek

Rok výroby: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka) ve vozidle Volkswagen Caddy Je pojistka 20 nebo 47 v pojistkové skříňce na přístrojové desce.

Umístění

Volkswagen Caddy – schéma pojistkové skříňky – umístění
  1. Pojistky v držáku pojistek A -SA- (ve skříňce elektroniky, vlevo v motorovém prostoru)
  2. Pojistky v držáku pojistek B -SB- (levá strana v motorovém prostoru)
  3. Pojistky v držáku pojistek C -SC- (pod přístrojovou deskou vlevo)

Umístění držáku pojistek A (A -SA-)

Volkswagen Caddy – schéma pojistkové skříňky – umístění držáku pojistek A (A -SA-)
Číslo
Ampéry [A]
Popis
1 150 Alternátor -C-
200 Alternátor -C- 1)
2 80 Řídicí jednotka posilovače řízení -J500-;

Elektromechanický posilovač řízení -V187-.

3 50 Regulátor ventilátoru chladiče -J293-
4 80 Kontakt relé X -J59-

t Držák pojistek C -SC- (-SC28- až -SC33-)
5 80 Držák pojistek C -SC- (-SC20- až -SC24- a -SC43- až -SC53-)
6 40 Tepelné relé s nízkým výkonem -J359-
7 80 Tepelné relé s vysokým výkonem -J360-
1) Pouze modely s generátorem 140 A.

Umístění držáku pojistek elektronické skříňky (B -SB-).

Volkswagen Caddy – schéma pojistkové skříňky – umístění držáku pojistek B (B -SB-)
Ne.
Ampéry [A]
Popis
1
2 30 Mechatronická jednotka pro dvouspojkovou převodovku -J743-
3 5 Řídicí jednotka pro monitorování baterie -J367-;

Palubní řídicí jednotka -J519- (T52a / 24).

4 20 Řídicí jednotka ABS -J104-;

Hydraulická jednotka ABS -N55-.

5 15 Mechatronická jednotka pro dvouspojkovou převodovku -J743-
6 5 Řídicí jednotka na přístrojové desce -J285-;

Elektronická řídicí jednotka sloupku řízení -J527-.

7 40 Svorka 15 napájecího napětí relé -J329-;

Držák pojistek C -SC- (-SC9- až -SC16- a -SC25- až -SC27-).

8 15 Řídicí jednotka s displejem pro rádio a navigaci -J503-;

Rádio -R-;

Stabilizátor napětí -J532- 3) ;

Řídicí modul s displejem pro rádio a navigační systém -J503-;

Pojistka 57 v pojistkovém držáku C -SC57-;

Pojistka 58 v pojistkovém držáku C -SC58-.

9 5 Elektronická řídicí jednotka pro mobilní telefony -J412-4 )
10 5 Hlavní kurýr -J271-;

Řídicí jednotka motoru -J623-;

Napájecí relé motorového prvku -J757-.

11 30 Řídicí jednotka pomocného topení -J364-
12 5 Diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533-
13 15 Řídicí jednotka motoru -J623- (zážehový motor)
30 Řídicí jednotka motoru -J623- (vznětový motor)
14 15 Regulační ventil tlaku paliva -N276- (vznětový motor);

Dávkovací ventil paliva -N290- (vznětový motor).

20 Zapalovací transformátor -N152-;

Zapalovací cívka 1 s výstupním stupněm -N70-;

Zapalovací cívka 2 s výstupním stupněm -N127-;

Zapalovací cívka 3 s výstupním stupněm -N291-;

Zapalovací cívka 4 s výstupním stupněm -N292-.

15 5 Relé nízkého tepelného výkonu -J359- (vznětový motor);

Relé vysokého tepelného výkonu -J360- (dieselový motor);

Relé palivového čerpadla -N17-;

Elektrické relé palivového čerpadla 2 -J49-;

Jednotka automatického řízení doby svícení -J179-.

10 Ohřívač lambda sondy -Z19-;

Ohřívač lambda sondy 1 za katalyzátorem -Z29-;

Relé nízkého tepelného výkonu -J359-;

Relé vysokého tepelného výkonu -J360-;

Relé vypnutí palivového čerpadla -J333-. 2) ;

Ventil vstřikování plynu 1 -N366- 1) ;

Ventil vstřikování plynu 2 -N367- 1) ;

Ventil pro vstřikování plynu 3 -N368-1 ) ;

Ventil vstřikování plynu 4 -N369-1 ) .

15 Vysokotlaký ventil pro plynový režim -N372- 2)

Ventil plynové nádrže -N495- 2)

Snímač hladiny plynu -G707- 2)

Ventil pro vstřikování plynu 1 -N366-2 )

Ventil vstřikování plynu 2 -N367- 2)

Ventil vstřikování plynu 3 -N368-. 2)

Ventil pro vstřikování plynu 4 -N369-2 )

16 30 Palubní řídicí jednotka -J519- (T52c / 42);

Pravá mlhová svítilna -L23-;

Pravá rohová žárovka -L149-;

Levé zadní mlhové světlo -L46-;

Pravá zadní mlhová svítilna -L47-;

Pravé provozní světlo pro denní svícení -L175-;

Levé boční provozní světlo -M1-;

Žárovka pravého zadního světla -M2-;

Levá zadní směrová svítilna -M6-;

Pravá přední kontrolní svítilna -M7-;

Levé brzdové světlo -M9-;

Pravá zpětná svítilna -M17-;

Levý indikátor lampy zesilovače -M18-;

Výšková brzdová svítilna -M25-;

Pravé potkávací světlo -M31-;

Pravé dálkové světlo -M32-;

17 15 Relé klaksonu -J413-
18 30 Speciální řídicí jednotka vozidla -J608-
19 30 Řídicí jednotka motoru stěračů -J400-
20 10 Uzavírací ventil palivové nádrže 1 -N361- 1)

Uzavírací ventil palivové nádrže 2 -N362-1 )

Uzavírací ventil palivové nádrže 3 -N363-1 )

Uzavírací ventil palivové nádrže 4 -N429-1 )

Uzavírací ventil palivové nádrže 5 -N430-. 1)

Oběhové čerpadlo chladicí kapaliny -V50-

21 10 Ohřívač lambda sondy -Z19- (vznětový motor)
15 Řídicí jednotka palivového čerpadla -J538-;

Ohřívač lambda sondy -Z19-;

Ohřívač lambda sondy 1 za katalyzátorem -Z29-.

22 5 Snímač polohy spojky -G476-;

Spínač brzdových světel -F-. 5)

23 5 Přídavné relé chladicího čerpadla -J496-
10 Průtokoměr vzduchu -G70- (vznětový motor)

Elektromagnetický ventil regulace plnicího tlaku -N75- (vznětový motor)

Přepínací ventil chladiče recirkulace výfukových plynů -N345- (vznětový motor)

Řídicí jednotka pro plynový režim -J659-.

Relé uzavíracího ventilu plynu -J908- 1)

Vysokotlaký ventil pro plynový režim -N372-1 )

15 Regulační ventil tlaku paliva -N276-
24 10 Řídicí jednotka ventilátoru chladiče -J293-

Relé čerpadla sekundárního vzduchu -J299-

Relé sekundárního čerpadla chladicí kapaliny -J496-

Elektromagnetický ventil filtru s aktivním uhlím 1 -N80-

Regulační ventil chladicí kapaliny -N515-.

Obtokový ventil sacího potrubí s proměnnou výškou -N156-.

Oběhové čerpadlo chladicí kapaliny 2 -V178-.

Vstřikovač, válec 1 -N30-. 1)

Vstřikovač, válec 2 -N31- 1)

Vstřikovač, válec 3 -N32- 1)

Vstřikovač, válec 4 -N33- 1)

25 40 Hydraulické čerpadlo ABS -V64-;

Řídicí jednotka ABS -J104-.

26 30 Palubní řídicí jednotka -J519- (T52a / 1);

Levé rohové svítidlo -L148-;

Levé mlhové světlo -L22-;

Levé zadní mlhové světlo -L46-;

Pravá zadní mlhová svítilna -L47-;

Denní svícení vlevo -L174-;

Pravá boční svítilna -M3-;

Levá zadní žárovka -M4-;

Levé přední kontrolní světlo -M5-;

Pravá zadní kontrolní svítilna -M8-;

Pravé brzdové světlo -M10-;

Levá zpětná svítilna -M16-;

Zesilovač pravé žárovky -M19-;

Levé potkávací světlo -M29-;

Levé dálkové světlo -M30-.

27 40 Motor čerpadla sekundárního vzduchu -V101-
50 Jednotka automatického řízení doby svícení -J179-
28
29 30 Pojistka 18 v pojistkovém držáku C -SC18-;

Pojistka 19 v pojistkovém držáku C -SC19-.

50 Pojistka 35 v pojistkovém držáku C -SC35-;

Pojistka 39 v pojistkovém držáku C -SC39-;

Pojistka 54 v pojistkovém držáku C -SC54-;

Pojistka 55 v pojistkovém držáku C -SC55-;

Pojistka 59 v pojistkovém držáku C -SC59-;

Pojistka 60 v pojistkovém držáku C -SC60-.

30 50 Držák pojistek C -SC- (-SC40- až -SC42-)
1) pouze pro vozidla s kódem motoru BSX
(2) pouze pro vozidla s kódem motoru CHGA
(3) pouze pro vozidla se systémem start-stop.
4) pouze pro vozidla bez systému start/stop
5) platné od listopadu 2011
PŘEČTĚTE SI  Volkswagen UP! (2011-2017) - Pojistková skříňka

Umístění pojistek v držáku pojistek C -SC-.

Volkswagen Caddy – schéma pojistkové skříňky – montážní poloha držáku pojistek C (C -SC-)
Číslo
Ampéry [A]
Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 -Speciální vozidla…

4kolíkový konektor -T4aa- Pin 1 3) ;

10-pin -T10l-, kontakt 4 (rozhraní pro speciální funkce).

10 5 Relé palivového čerpadla -J17-;

Hlavní relé -J271-;

Řídicí jednotka plynového režimu -J659-;

Svorka 50 výkonového relé -J682-;

Startovací relé 1 -J906-;

Stabilizátor napětí -J532-;

Diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533-;

Řídicí jednotka motoru -J623-.

11 5 Řídicí jednotka parkovacího asistenta -J446-;

Řídicí jednotka parkovacího asistenta -J791-.

12 5 -Speciální vozidla…

Taxametr -G41-;

Zrcátko taxametru -G511-.

10 3) -Speciální vozidla… 3)

2pólový konektor -T2ab-, kontakt 1;

2pólový konektor -T2ac-, kontakt 1;

28pinový konektor -T28b-, kontakt 13.

20 4) -Speciální vozidla… 4)

8kolíkový konektor -T8k-, pin 8;

28pinový konektor -T28a-, pin 20;

28pinový konektor -T28b-, pin 20.

13 7.5 Spínač brzdových světel -F- 3) ;

Regulátor dosahu světla -E102-;

Tlačítko TCS a ESP -E256-;

Tlačítko zobrazení tlaku v pneumatikách -E492-;

Tlačítko Start / Stop -E693-;

Řídicí jednotka ABS -J104-;

Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345-;

Řídicí jednotka pohonu všech kol -J492-;

Řídicí jednotka posilovače řízení -J500-;

Řídicí jednotka snímače řadicí páky -J587-;

Mechatronický modul pro dvouspojkovou převodovku -J743-;

Motor ovládání rozsahu levých světlometů -V48-;

Motor ovládání pravého světlometu -V49-;

Řídicí jednotka odbočovacích světel a regulace dosahu světlometů -J745-.

14 10 Spínač zpětného světla -F4-;

Průtokoměr vzduchu -G70-;

Přídavné provozní relé topení -J485-;

Řídicí jednotka na přístrojové desce -J285-;

Topné těleso ventilace klikové skříně -N79-;

Elektromagnetický ventil filtru s aktivním uhlím 1 -N80-;

Diagnostický konektor -U31-;

16kolíkový konektor -T16-, pin 1.

15 5 Řídicí jednotka airbagu -J234-;

Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce -K145-.

16 5 Spínač světla -E1-;

Spínač výstupu topení/ohřevu -E16-;

Vysokotlaký převodník -G65-;

Snímač kvality vzduchu -G238-;

Snímač hladiny a teploty oleje -G266-;

Automatické vnitřní zrcátko proti oslnění -Y7-.

17
18 10 -Speciální vozidla…

Varování;

Řídicí jednotka taxikářského pilota -J601-.

10 -Speciální vozidla…

10kolíková zásuvka -T10l- kontakt 6 (rozhraní pro speciální funkce)

19 10 -Speciální vozidla…

Taxametr -G41-;

Zrcátko taxametru -G511-;

Panel dálkového ovládání taxíku -J601-;

Obousměrná rádiová komunikace -R8-;

Tiskárny -R98-.

10 -Speciální vozidla…

10pólová zásuvka -T10l-, pin 7 (rozhraní pro speciální funkce)

20 20 Zapalovač cigaret -U1- 7)
21 10 Spínač světla -E1-;

Spínač topení/topení -E16-;

Dešťový a světelný senzor -G397-;

Relé vyhřívání zadního okna -J9-;

Klimatický regulátor -J255-;

Řídicí jednotka klimatizačního systému -J301-;

Relé klaksonu -J413-;

Pomocný ohřívač chladicí kapaliny pilotního přijímače -R149-;

Řídicí jednotka snímače řadicí páky -J587-;

Diagnostický konektor -U31-;

16kolíkový konektor -T16-, pin 16;

Spínač vnitřního osvětlení -E599- (karavan);

Spínač zadního vnitřního osvětlení -W43- (karavan).

22 10 Palubní řídicí jednotka -J519- (T52b / 42) 2)
23 5 -Speciální vozidla…

Spínač vnitřního osvětlení (taxi) -E115-;

Signál pro posun v taxíku -E138-;

10-pin -T10l- Pin 1 (rozhraní pro speciální funkce).

10 -Speciální vozidla…

3pólový konektor -T3ak- Pin 1 3)

relé blikajícího světla -J630- 4)

24 5 Snímač monitorování interiéru -G273-;

Vysílač náklonu vozidla -G384-;

Snímač alarmu proti krádeži -G578-;

Pípání -H12-;

Palubní řídicí jednotka -J519- (T52c / 1).

25 10 Výstupní modul pro levý světlomet -J667-
26 10 Výstupní modul pro pravý boční reflektor -J668-
27
28 20 12 V zásuvka 3 -U19-, v přihrádce na rukavice.
29 15 Motor zadního stěrače -V12-
30
31 5 Spínač výstupu topení/ohřevu -E16-;

Topné těleso levé mycí trysky -Z20-;

Topné těleso pravé mycí trysky -Z21-.

32
33 40 Řídicí jednotka klimatizace -J301-;

Spínač topení/topení -E16-.

34
35 10 -Speciální vozidla… 3)

Zářivkové světlo v zadní části vysoké střechy -W41-;

Zářivka uprostřed vysoké střechy -W42-.

36
37
38
39 20 -Speciální vozidla…

10kolíková zásuvka -T10ai- Pin 1 3)

30 -Speciální vozidla…

4pólový konektor -T4ad-, Pin 1 4)

40 20 Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345-
41 20 Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345-
42 20 Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345-
43 15 Relé palivového čerpadla -J17-;

Elektrické relé palivového čerpadla 2 -J49-;

Přídavné palivové čerpadlo -V393-.

44 40 Řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu -J126-;

Ovládání ventilátoru čerstvého vzduchu -V2-.

45 20 Relé ostřikovačů světlometů -J39-;

Čerpadlo ostřikovačů světlometů -V11-.

46 10 Palubní řídicí jednotka -J519- (T52b / 42) 1) ;

Vnitřní přední osvětlení -W1-;

Osvětlení zavazadlového prostoru -W3-;

Osvětlení přihrádky na rukavice -W6-;

Zadní vnitřní osvětlení -W43-.

30 Ovladač dveří řidiče -J386-2 )
47 30 Zapalovač cigaret -U1- 6)

Kontaktní uvolňovací relé X -J59- 7) 8)

Držák pojistek C -SC- (-SC28- až -SC33-) 7) 8)

48 30 Ovladač vyhřívání předních sedadel -J774-
49 30 Ovladač dveří řidiče -J386- 1)

Ovladač dveří spolujezdce -J387-

50 20 Palubní řídicí jednotka -J519- (T52b / 1);

Motor zadního stěrače -V12-;

Čerpadlo ostřikovače čelního skla a čerpadlo ostřikovače zadního okna -V59-;

Čerpadlo ostřikovače -V5-.

51 15 Relé napájení přívěsu -J941-;

Zásuvka pro napájení přívěsu -U10- (T13 / 10).

30 – Speciální vozidla

– 10kolíkový konektor -T10ai-, kontakt 4;

10kolíkový konektor -T10ai-, kontakt 5.

52 25 Relé vyhřívání zadního okna -J9-;

Vyhřívané zadní okno -Z1-;

Vyhřívané zadní okno v levých dveřích -Z26-;

Vyhřívané zadní okno v pravých dveřích -Z27-;

Relé ventilátoru čerstvého vzduchu -J13-;

Sériový odpor ventilátoru čerstvého vzduchu s pojistkou proti přehřátí -N24-;

Dmychadlo čerstvého vzduchu -V2-.

53 15 6)

20 7)

Zásuvka 12 V -U5-, v zadní středové konzole;

12 V zásuvka 2 -U18-, Na zadním panelu na levé straně.

54 15 -Speciální vozidla… 4)

Spínací relé 1 pro stropní ventilátor -J180-.

55 15 -Speciální vozidla… 4)

8kolíkový konektor -T8m-, kontakt 4;

8kolíkový konektor -T8n-, kontakt 4.

56
57 5 Řídicí jednotka přístrojové desky -J285-5 )

Elektronická řídicí jednotka sloupku řízení -J527-5 )

58 5 Elektronická řídicí jednotka pro mobilní telefony -J412-5 )
59 5 -Speciální vozidla…

Přepínač rádia -E72-

Tlačítko obtoku zapalování -E489-

Tlačítko vypnutí denního svícení -E652-

Paměť dat o nehodách -J754-

60 30 – Speciální vozidla –

3pólový konektor -T3al-, kontakt 1.

1) před dubnem 2011
2) po květnu 2011
3) před říjnem 2011
4) po listopadu 2011
5) pouze pro vozidla se systémem start-stop
6) před říjnem 2012
7) po listopadu 2012
8) pouze pro vozidla se systémem Climatronic

Share this post

About the author

Ahoj, vítejte na mém automobilovém blogu!

Napsat komentář